Máy sấy khí Orion ARX75HJ

Máy sấy khí Orion ARX75HJ

  • Lưu lượng khí xử lý: 8,8 (m3/phút)
  • Nhiệt độ khí đầu vào: 10 ~80 (Độ C)
  • Nhiệt độ điểm sương: 3 ~ 15 (Độ C)
  • Nhiệt độ môi trường: 2 ~ 43 (Độ C)
  • Dải áp lực làm việc: 0.2 ~ 0.98 (Mpa)