Lọc dầu Kobelco PS-CE11-501

Lọc dầu Kobelco PS-CE11-501

  • Vật liệu lọc: Giấy lọc cenlulo
  • Chức năng: Lọc bụi bẩn trong dầu
  • Thời gian sử dụng 3.000 đến 4.000 giờ
  • Thời gian bảo hành: 2.000 giờ