LÕI LỌC KHÍ ORION ELS400

    LÕI LỌC KHÍ ORION ELS400

    – Hiệu suất: 99% -99.99%

    – Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)