Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống máy nén khí và đường ống dẫn khí nén trong toàn bộ nhà xưởng, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí

  • Ngày: 02/05/2018
  • Khách Hàng: CÔNG TY MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG
  • Địa Chỉ:Lô A2 đường số 3 KCN Hoà Khánh - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

Dự Án Khác

CÔNG TY SẢN PHẨM MÁY TÍNH FUJITSU VIỆT NAM

Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống máy nén khí, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí

Chi tiết

CÔNG TY HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Cung cấp hệ thống máy nén khí không dầu công suất lớn, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí

Chi tiết

CÔNG TY PIN ẮC QUY MIỀN NAM – PINACO

Cung cấp hệ thống máy nén khí, lắp đặt đường ống dẫn khí nén trong toàn bộ nhà xưởng, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí

Chi tiết