Cung cấp hệ thống máy nén khí, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí

  • Ngày: 18/09/2020
  • Khách Hàng: CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM
  • Địa Chỉ:Đường Số 3, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2, xã Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Dự Án Khác

CÔNG TY SẢN PHẨM MÁY TÍNH FUJITSU VIỆT NAM

Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống máy nén khí, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí

Chi tiết

CÔNG TY HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Cung cấp hệ thống máy nén khí không dầu công suất lớn, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí

Chi tiết

CÔNG TY MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG

Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống máy nén khí và đường ống dẫn khí nén trong toàn bộ nhà xưởng, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí

Chi tiết