Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống máy nén khí, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí

  • Ngày: 19/09/2020
  • Khách Hàng: CÔNG TY SẢN PHẨM MÁY TÍNH FUJITSU VIỆT NAM
  • Địa Chỉ:Số 31, Đường 3 A, KCN Biên Hòa 2 - Thành phố Biên Hoà – tỉnh Đồng Nai

Dự Án Khác

CÔNG TY HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Cung cấp hệ thống máy nén khí không dầu công suất lớn, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí

Chi tiết

CÔNG TY MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG

Cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống máy nén khí và đường ống dẫn khí nén trong toàn bộ nhà xưởng, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí

Chi tiết

CÔNG TY PIN ẮC QUY MIỀN NAM – PINACO

Cung cấp hệ thống máy nén khí, lắp đặt đường ống dẫn khí nén trong toàn bộ nhà xưởng, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy nén khí

Chi tiết